vluchtelingenhulpmook.nl

Nieuws

24-03-2022

Gastgezinnen voor Oekraïne aanmelden

Op woensdag 16 maart heeft het bestuur van Vluchtelingenhulp Mook overleg gehad met de gemeente over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.
 
Op dit moment is de gemeente aan het inventariseren of er binnen de gemeente opvangmogelijkheden zijn voor grotere groepen vluchtelingen; daarbij wordt gedacht aan een groep van 50 à 100 personen. Binnen de Veiligheidsregio Noord-Limburg moeten voorlopig 1000 opvangplekken gevonden worden. Het kan zijn dat de door de gemeente aangeboden locaties voor de Veiligheidsregio niet acceptabel zijn, omdat ze te klein zijn of de inrichting van de locatie te duur is. Het is dus nog niet bekend of er ‘grootschalige’ opvang komt in de gemeente.
 
Waarschijnlijk zijn er al wel Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden op particuliere adressen. Hetzij spontaan aangeboden, hetzij geplaatst na aanmelding bij (bijvoorbeeld) Takecarebnb.
Vluchtelingenhulp Mook heeft jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen uit andere landen. Hoewel de huidige situatie ook voor ons ánders en nieuw is, zijn wij graag bereid om met u mee te kijken als er vragen of problemen zijn. Probleem daarbij is wel, dat de gemeente – ten gevolge van de AVG (de “privacywet”) - geen adressen van gastgezinnen aan Vluchtelingenhulp mag geven. 
 
Bedenk ook dat wanneer je vluchtelingen in huis hebt, en die zijn niet bij de gemeente aangemeld, dan verblijven ze hier op een toeristenvisum, maximaal 90 dagen. En dan kunnen ze geen aanspraak maken op welke hulp of vergoeding dan ook. Wij kunnen dus alleen meehelpen en meedenken als gastgezinnen zich zelf bij ons melden. Stuur dan een e-mail naar  marliesmegens@vluchtelingenhulpmook.nl. We kijken dan samen wat we kunnen doen. 
18-03-2022

Oekraïne

De crisis in Oekraïne is bij iedereen bekend. Als gevolg hiervan vluchten veel Oekraïners naar Europa, en dus ook naar Nederland. De regio waaronder de gemeente Mook en Middelaar valt, heeft een taak bij het opvangen van deze mensen. Vluchtelingenhulp Mook helpt daarbij waar mogelijk. Maar om hulp te kunnen bieden hebben wij vrijwilligers nodig die zich willen inzetten. 
 
Daarom zoeken wij nu:
- vrijwilligers die helpen de weg te vinden in de Nederlandse samenleving (maatschappelijk begeleiden)
- vrijwilligers die kunnen tolken tussen Nederlands en Oekraiens en/of Russisch.
 
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel mensen uit Oekraïne naar Mook en Middelaar komen, maar wij staan in nauw contact met de gemeente.
 
Wij zijn blij met alle hulp. Als je wilt helpen, meld je dan aan bij:  
Wij nemen daarna contact op met jou.