vluchtelingenhulpmook.nl

Maatschappelijke begeleiding

Na huisvesting in onze gemeente krijgt elke vluchteling of elk vluchtelinggezin een vrijwillig(st)er van Vluchtelingenhulp Mook als contactpersoon toegewezen. De contactpersoon gaat met enige regelmaat op huisbezoek. Hier kan op informele en gelijkwaardige basis wetenswaardigheden, voorvallen en knelpunten worden besproken. De contactpersoon is behulpzaam bij het doornemen van de binnengekomen post, het invullen van formulieren, het benaderen van instanties en het ondersteunen van de financiële administratie. Tevens maakt de vrijwillig(st)er  'zijn/haar' vluchteling wegwijs in de sociale kaart van de Mookse gemeenschap en in de gebruiken en gewoontes van de Nederlandse cultuur. Het doel is daarbij steeds het vergroten van de sociale zelfredzaamheid van de vluchteling. Uitgangspunt is, dat de frequentie van de begeleiding steeds verder afneemt en het initiatief steeds meer bij de vluchteling komt te liggen.